Canal Saint-Martin

För att förse hela Paris med vatten har det byggt flera kanaler. En av de större är Canal Saint-Martin, vilken utgör ungefär 4,5 kilometer av det totalt 130 kilometer långa nätverk av kanaler i Paris.

Saint-Martin-kanalen börjar vid Place de Stalingrad, och är en förbindelse mellan Canal de l’Ourcq och Seine, där den mynnar ut.

Napoleon I lät bygga kanalen i början på 1800-talet i ett försök att förse hela befolkningen med färskvatten, och på så sätt undvika dåtidens hotande sjukdomar. Det tog nästan 25 år innan den var klar, och bygget finansierades genom de pengar man fick in genom förhöjd skatt på vin.

Kanalen fungerade inte bara som vattentransport, utan även för att skäppa mat, byggmaterial m.m. mellan stadsdelarna. Slussarna Port de l’Arsenal och Bassin de la Villette konstruerades som lastkajer för båtarna som transporterade varor inne i Paris.

Idag skeppas inga varor på kanalerna. Båtturerna är istället en stor turistattraktion, och man åker den 4,5 kilometer långa sträckan på knappt 3 timmar. En sträcka av kanalen, mellan Rue du Faubourg du Temple och Place de la Bastille, åker man genom en lång tunnel.

Övriga sträckan går genom flera slussar och under många av Paris broar. Man passerar även omtalade Hôtel du Nord.